ThaiPublica > เกาะกระแส > ทีเอ็มบี ต่อยอด TMB Supply Chain Solution ให้ลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายคู่ค้าโตทั้งระบบ …มากกว่าแค่การสนับสนุนทางการเงิน

ทีเอ็มบี ต่อยอด TMB Supply Chain Solution ให้ลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายคู่ค้าโตทั้งระบบ …มากกว่าแค่การสนับสนุนทางการเงิน

26 มีนาคม 2019


นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี

ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นการสร้างสรรค์และพัฒนา ทีเอ็มบี ซัพพลายเชน โซลูชัน (TMB Supply Chain Solution) มากว่า 10 ปี เริ่มต้นจากการให้แหล่งเงินทุนแก่เครือข่ายคู่ค้าซึ่งก็คือซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และยังมุ่งเน้นสร้างความสะดวกสบายจากการทำธุรกรรมการเงินรูปแบบใหม่ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และคู่ค้าขนาดกลางและเล็ก โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเสริม ด้วยการเชื่อมต่อดิจิทัลโซลูชันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมการชำระเงินและการส่งต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร ตอบสนองแนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าและผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยถึงความสำคัญของ TMB Supply Chain Financing เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมแล้วพบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นแบบกระจุกตัว เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ ทุกวันนี้ธุจกิจขนาดใหญ่ของไทยมีเพียง 6,662 บริษัท ซึ่งคิดเป็นประมาณเป็น 58% ของ สัดส่วนรายได้ต่อ GDP ในประเทศ ในขณะที่ เอสเอ็มอี มีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3 ล้านราย จ้างงานสูงถึง 82% ของการจ้างงานในประเทศ แต่ทำรายได้เพียง 42% ปัญหาหลักๆ เป็นเพราะเอสเอ็มอียังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ไม่เต็มที่

  • “นริศ สถาผลเดชา” TMB Analytics ตั้งคำถามพร้อมกางข้อมูล “เอสเอ็มอีไทย” อยู่ตรงไหนใน “อีอีซี-ตลาดโลก” ?
  • นายเสนธิปอธิบายต่อว่า หัวใจสำคัญอันหนึ่งของการให้บริการลูกค้าธุรกิจของทีเอ็มบี ก็คือการพัฒนาบริการ TMB Supply Chain Financing พร้อม Total Solution ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจของทีเอ็มบีทุกขนาดมีการเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน หลักๆ คือ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น มีทุนมากขึ้น ทำให้มีกำลังในการพัฒนาที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ก็แข็งแกร่งตามไปด้วย นับเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

    ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ต่างให้ความสนใจนำ TMB Supply Chain Solution เข้าไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชน เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ อย่าง บุญรอดบริวเวอรี่, ปตท., เอสซีจี ที่เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของโซลูชันนี้ที่มีต่อคู่ค้า ทั้งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของคู่ค้าไปจนถึงการส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่เปิดใจต้อนรับระบบ TMB Supply Chain Solution จนสามารถต่อยอดและร่วมกันพัฒนาดิจิทัลโซลูชันเพื่อเสริมกับเรื่องการให้แหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาและเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายได้

    ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น TMB Supply Chain Solution ยังสามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ขานรับนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    นอกจากนั้น นายเสนธิปยังได้นำเสนอดิจิทัลซัพพลายเชน แพลตฟอร์มใหม่ที่ตรงใจตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย รวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้ลูกค้าธุรกิจและคู่ค้าทำงานได้สะดวก ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้มาในรูปแบบของทั้งเว็บไซต์และมือถือ ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างใบสั่งซื้อ ผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และส่งหากันผ่านทางแพลตฟอร์มได้ทันที นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD มาขายลดใบแจ้งหนี้ได้ และสามารถตรวจสอบและดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การใช้วงเงินสินเชื่อซัพพลายเชนเป็นเรื่องง่าย และทำได้ในมือคุณ

    “กว่า 10 ปี ที่ทีเอ็มบีให้ความสำคัญกับเรื่อง Supply Chain Financing และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซัพพลายเชนจนเป็นโซลูชันแบบดิจิทัลที่สร้างความแตกต่างและสร้างการเจริญเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือซัพพลายเออร์ ดีลเลอร์ของคู่ค้า ซึ่งก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และจะยังคงพัฒนาต่อยอดไปอีก เพราะความสำเร็จของลูกค้าก็คือความภาคภูมิใจของทีเอ็มบี ปัจจุบันลูกค้าที่เลือกใช้บริการ TMB Supply Chain Solution ได้แก่ ธุรกิจรายใหญ่ร่วม 100 ราย และธุรกิจเอสเอ็มอีที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 1,500 ราย” นายเสนธิปกล่าว