ThaiPublica > เกาะกระแส > ทีมกฎหมายทษช. ยื่นคำร้องขอโอกาสแจงคดียุบพรรค – ให้สมาชิกได้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน

ทีมกฎหมายทษช. ยื่นคำร้องขอโอกาสแจงคดียุบพรรค – ให้สมาชิกได้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน

13 กุมภาพันธ์ 2019


นายสุรชัย ชินชัย คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ

นายสุรชัย ชินชัย คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม หลังจากที่มีกระแสข่าวว่ากกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้น พรรคไทยรักษาชาติและสมาชิกพรรคเห็นว่ากรณีที่กกต.ดำเนินการพิจารณาและมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 โดยอ้างว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคไทยรักษาชาติมีการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวนั้น พรรคไทยรักษาชาติเห็นว่าการใช้อำนาจของกกต.ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา3 และการยุบพรรคเป็นการกระทบต่อสิทธิของพรรคและสมาชิกพรรคที่รัฐคุ้มครองไว้ตามมาตรา 4

อีกทั้งในมาตรา 93 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กกต.ยังไม่ได้ดำเนินการมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการไต่สวนสอบสวนพิจารณาชี้ขาดกรณีการกระทำความผิดของพรรคการเมืองตามมาตรา 92 ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการดำเนินการใดๆของกกต.จึงอาจเป็นการไม่ชอบด้วยกฏหมายเพราะนายทะเบียนพรรคการเมืองและกกต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยฟังความฝ่ายเดียวไม่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง แสดงพยานหลักฐาน ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักกฏหมายที่กำหนด

นายสุรชัย กล่าวว่า กกต.ต้องให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติดังนี้

    1.ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปตามความมาตรา 43 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    2.ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กรรมการหรือเจ้าพนักงานกำหนดและมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าฟังการไต่สวนได้ตามความมาตรา 43 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักฟังความทุกฝ่ายซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานของกระบวนการที่ทำคือการเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้โต้แย้งคัดค้านและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยที่จะได้ใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอกันในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมนี้

นายสุรชัยกล่าวต่อว่า กกต.เปรียบเสมือนพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของตำรวจซึ่งจะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะส่งคำฟ้องให้ศาลวินิจฉัย ไม่ใช่ชี้ขาดโดยเร่งรัดรวบรัดเช่นนี้

“พรรคไทยรักษาชาติจะใช้ความบริสุทธิ์ในการต่อสู้ทางคดี เหตุใดถึงต้องเอาพรรคไทยรักษาชาติออกจากสนามไปประหารก่อนการเลือกตั้ง ถ้าจะผลาญชีวิตควรที่จะให้สมาชิกของพรรคได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ก่อน” คณะทำงานฝ่ายกฎหมายไทยรักษาชาติระบุ

ด้านนายเอกชัย หงส์กังวาล นักกิจกรรมทางการเมือง ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการกกต.ขอให้ยุติการสอบสวนกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยเห็นว่าการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติเป็นไปตามขั้นตอนการรับสมัครของกกต.ทุกประการ

อ่านราย…เส้นทางเลือกตั้ง 2562