ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > กลยุทธ์ “6 M” ความสำเร็จของ “ที.เค. เฟอร์เทค” ผู้ผลิต-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของใช้ไม้ยางพารา

กลยุทธ์ “6 M” ความสำเร็จของ “ที.เค. เฟอร์เทค” ผู้ผลิต-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของใช้ไม้ยางพารา

13 ตุลาคม 2018


หลายองค์กรต่างมีแนวคิดหลักการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่ความสำเร็จแตกต่างกัน วารสาร EXIM E-NEWS ฉบับเดือนกันยายน 2561 ได้เล่าเรื่องราวของ “ทิวา กล้าหาญ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค. เฟอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของใช้ทำจากไม้ยางพารา ถึงจุดเริ่มต้นและเคล็ดลับการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ส่งมอบสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา

“ทิวา” เล่าว่า “ผมเคยทำงานที่บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ได้เรียนรู้การจัดตั้งโรงงานและไลน์ผลิตเพื่อส่งออกจนเชี่ยวชาญการบริหารจัดการระบบการผลิตในสไตล์ Conservative แบบญี่ปุ่น กล่าวคือ ค่อยๆ พัฒนาธุรกิจให้โตขึ้นอย่างระมัดระวัง มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ จนกระทั่งปี 2545 ผมเริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่มีมาจัดตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ในช่วง 2 ปีแรกทำขายเฉพาะภายในประเทศ แล้วจึงค่อยขยับขยายเป็นธุรกิจส่งออกผ่าน Trader และเป็นผู้ส่งออกเองในที่สุด”

“ทิว่า” มั่นใจตั้งแต่แรกตั้งบริษัทว่าธุรกิจของเราต้องไปได้ดี โดยยึดหลักการบริหารจัดการ “M” อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบอย่างญี่ปุ่น ตั้งแต่ Management (การบริหารจัดการ) Man (คน) Material (วัตถุดิบ) Money (เงิน) แม้กระทั่ง Morality และ Market หรือลูกค้าก็จะตามมาเอง

สินค้าของที.เค. เฟอร์เทค ผลิตอย่างมีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ไม่ว่าคู่แข่งนั้นจะเป็นจีนหรือเวียดนาม และสินค้าของบริษัทสามารถจัดส่งได้ตรงเวลา เพราะ “ทิวา” ดูแลการบริหารจัดการเองทั้งหมดและใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง

“เราฝึกอบรมให้พนักงานทำงานด้วยความภาคภูมิใจในการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องจักร และพัฒนาคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย และที่สำคัญต้องทำงานด้วยความทุ่มเทจิตใจ ใส่ใจลงไปในงานให้ได้ ผลของงานก็จะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ”

ความท้าทาย-ความสำเร็จในการทำธุรกิจ

“ทิวา” เล่าต่อว่าความท้าทายของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์คือ การควบคุมคุณภาพไม้ยางพาราที่เป็นวัตถุดิบทำได้ยาก เพราะไม้ต่างฤดู ต่างโรงเลื่อย และปัจจัยอื่นๆ ทำให้คุณภาพไม้และสีแตกต่างกัน รวมทั้งการเข้า-ออก ของคนงานก็เป็นปัจจัยท้าทายในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความเป็นตัวตนของเรา นั่นคือ ความอดทน มัธยัสถ์ และเอาใจใส่ รวมทั้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้ทุกคนในบริษัทรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรสำคัญและมีค่า ที.เค. เฟอร์เทค เป็นของทุกคน ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ถ้าทุกคนช่วยกันรับผิดชอบงาน จริงใจกับลูกค้า ก็จะสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและส่งมอบแก่ลูกค้าได้ตรงต่อเวลา”

สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ ความจริงใจต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคนงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง สามารถเอาเวลามาพัฒนาหรือบริหารจัดการธุรกิจให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้ รวมทั้งศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

“ทิวา” กล่าวย้ำว่านอกเหนือจากนี้ บริษัทได้้รับการสนับสนุนจาก EXIM BANK ซึ่ง EXIM BANKเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้ EXIM BANK เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้กับเราในเรื่องการส่งออก ช่วยเราตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งเราไม่มีทางทราบข้อมูลเหล่านี้ได้เอง

“จึงขอฝากถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศว่า ผู้ประกอบการควรต้องมองทุก M ใช้ Money, Manpower และ Method ให้น้อย เพื่อจะได้ควบคุม Manpower และ Management ให้อยู่ในระดับเหมาะสม ขณะเดียวกัน ต้องพัฒนา Machine หมั่นศึกษาและปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต และสินค้า ทุก M ต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี ใส่ใจในทุกรายละเอียด เมื่อบริหารจัดการ M ทั้งหมดดีแล้ว ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี นั่นคือ สินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่เหมาะสม จัดส่งได้ตรงเวลา เพียงเท่านี้ลูกค้าทุกรายก็จะอยู่กับเรา ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง”