ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > สานต่อที่พ่อทำ: โรบินสัน ชู 1% Gift Card แคมเปญใหม่สร้างแนวร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา

สานต่อที่พ่อทำ: โรบินสัน ชู 1% Gift Card แคมเปญใหม่สร้างแนวร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา

23 มกราคม 2017


RBS_01

“โรบินสัน ทำดี” ถือเป็นแก่นความคิดในการทำงานของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกกระบวนการธุรกิจของบริษัท ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้านในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ ด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินงานทุกกิจกรรมจะให้ความสำคัญกับการจุดประกาย “การทำดี” เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ในปี 2560 โรบินสันเตรียมเทงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของบริษัท เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

RBS_02

RBS_03

นายอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โรบินสันมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งปี 2560 นี้ เราจะใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาในด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย เพื่อสานต่อวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สำหรับปีนี้ นอกจากแคมเปญรณรงค์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ บริษัทจะยังมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกค้า ด้วยการใช้จุดแข็งในความเป็นห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นพื้นที่กลางที่สามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในการแก้ปัญหาสังคม โดยทำงานเชื่อมต่อระหว่างการพัฒนาแคมเปญทางการตลาดควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นพลังให้การทำงานเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

ล่าสุด โรบินสันจึงเปิดแคมเปญ “1% Gift Card” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ซื้อบัตรโรบินสันกิฟต์การ์ด บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิคส์ (Debit Card) ของโรบินสัน มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 1% จากยอดการซื้อบัตรตลอดปี 2560 เพื่อสบทบเข้ากองทุน “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รวบรวมความฝันของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้จะสนับสนุนให้โรงเรียนได้สืบสานพระราชปณิธานฯ ในการริเริ่มโครงการต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนและยกระดับการศึกษา

“แนวคิด1% Gift Card เราตั้งใจที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำความดี นอกจากการได้ซื้อสินค้าที่ถูกใจกลับไปแล้ว ลูกค้ายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมด้วยทุกๆ 1% จากยอดการซื้อบัตรโรบินสันกิฟต์การ์ดตลอดปี 2560 ซึ่งโรบินสันจะรวบรวมนำเข้าโครงการโรบินสันสานฝันให้น้องต่อไป”

RBS_04

นายอนวัชยังกล่าวด้วยว่า โรบินสันไม่ใช่แค่เพียงการทำการตลาดที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค จึงทำให้ธุรกิจของโรบินสันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เราเชื่อด้วยว่า การลงทุนในการขยายธุรกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเฉพาะการเป็นตัวเร่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชน และยังช่วยกระตุ้นการจ้างงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งยังสนับสนุนให้ธุรกิจในท้องถิ่นสามารถเปิดกิจการและนำเสนอสินค้าร่วมกับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำในรูปแบบที่ทันสมัยตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

ปัจจุบันโรบินสันมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 44 สาขา ซึ่งมีโมเดล 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของ “ห้างสรรพสินค้า” ภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และพัฒนาโครงการศูนย์การค้าขนาดกลางขึ้นมาเอง ในรูปแบบที่เรียกว่า “ไลฟ์สไตล์” โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล