บรรยากาศงานเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปภาครัฐไทย เริ่มอย่างไรดี” ในงานประชุมวิชาการ TDRI ประจำปี 2559 ที่่มาภาพ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209263620969994&set=a.1847179781672.2109127.1306015132