ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อร้องเรียนทั้งในส่วนกลาง-ภูมิภาค

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อร้องเรียนทั้งในส่วนกลาง-ภูมิภาค

9 มกราคม 2016


สำนักงาน ป.ป.ช. รายงานความคืบหน้าเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในส่วนกลางและในภูมิภาค ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด

คดีทุจริต ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด