ThaiPublica > เกาะกระแส > โครงการเอสซีจี “ต้นกล้าชุมชน” สร้างเยาวชนนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ > นางสาวเมติมา ประวิทย์ (เม) เจ้าของโครงการพัฒนาห้องเรียนชุมชนคลองยัน ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวเมติมา ประวิทย์ (เม) เจ้าของโครงการพัฒนาห้องเรียนชุมชนคลองยัน ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

28 มิถุนายน 2015


นางสาวเมติมา ประวิทย์ (เม) เจ้าของโครงการพัฒนาห้องเรียนชุมชนคลองยัน ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวเมติมา ประวิทย์ (เม) เจ้าของโครงการพัฒนาห้องเรียนชุมชนคลองยัน ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ป้ายคำ :