ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ออกแถลงการณ์ “หยุดโกง” จำนำข้าว > องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แถลงการณ์ “กรณีปัญหาคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว” ที่ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที 25 มิ.ย. 2556 ผู้ร่วมแถลงการณ์ได้แก่ ดร.มานะ นิมิตมงคล คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายวิชัย อัศรัสกร (จากซ้ายไปขาว)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แถลงการณ์ “กรณีปัญหาคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว” ที่ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที 25 มิ.ย. 2556 ผู้ร่วมแถลงการณ์ได้แก่ ดร.มานะ นิมิตมงคล คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายวิชัย อัศรัสกร (จากซ้ายไปขาว)

26 มิถุนายน 2013


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แถลงการณ์ “กรณีปัญหาคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว” ที่ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที 25 มิ.ย. 2556 ผู้ร่วมแถลงการณ์ได้แก่ ดร.มานะ นิมิตมงคล คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายวิชัย อัศรัสกร (จากซ้ายไปขาว)

ป้ายคำ :