ริชาร์ด แบรนสัน สวมชุดแอร์โฮสเตส สายการบินแอร์เอเชีย ที่มาภาพ : http://www.bangkokvoice.com20130513bv-news-547

ริชาร์ด แบรนสัน สวมชุดแอร์โฮสเตส สายการบินแอร์เอเชีย ที่มาภาพ : http://www.bangkokvoice.com20130513bv-news-547