ThaiPublica > สัมมนาเด่น > ทีดีอาร์ไอชำแหละ “จุดเสี่ยง” โครงการลงทุน 2 ล้านล้าน พร้อมเปิด 9 โครงการที่ยังไม่ศึกษาความเป็นได้ > จากซ้ายไปขวา-ดร.สุเมธ องกิตติกุล-ดร.นิตินัย ศิริสมมรรถการ-ดร.สมชัย จิตสุชน-ปกป้อง จันวิทย์

จากซ้ายไปขวา-ดร.สุเมธ องกิตติกุล-ดร.นิตินัย ศิริสมมรรถการ-ดร.สมชัย จิตสุชน-ปกป้อง จันวิทย์

22 เมษายน 2013


ป้ายคำ :