เงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น

เงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น