ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “สถานการณ์ บึ้ม!! หน้ารามฯ” และ “บทเรียน!! เปลือยถ่ายคลิป โทษทั้งจำ ทั้งปรับ”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 26 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2556– “สถานการณ์ บึ้ม!! หน้ารามฯ” และ “บทเรียน!! เปลือยถ่ายคลิป โทษทั้งจำ ทั้งปรับ”