“ทำไม” เม็กซิโกต้องปฏิรูป พลังงาน? (1)

เม็กซิโกเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายแรกๆของโลก เคยใหญ่เป็นที่ 2 รองจากสหรัฐ เป็นผู้นำการส่งออก เดิมมีเพียงบริษัทต่างชาติที่ผลิตซึ่งเอาเปรียบแรงงานมากจนเกิดการรวมตัวต่อสู้ ในที่สุดรัฐบาลได้ยึดกิจการปิโตรเลียมต่างๆมาเป็นของรัฐและผูกขาดกิจกรรมต่อเนื่องทุกอย่างตั้งแต่ปี 2481 ในวันที่ 18 มีนาคม ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการจนทุกวันนี้