เมื่อสิทธิของสัตว์ถูกละเมิด

ปัญหาใหญ่ๆ ที่ชัดเจนในภาพข่าว เช่น การเข้าป่าไปล่าสัตว์ของชนชั้นนายทุนที่กุมอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่นอกจากจะวางตัวอยู่เหนือกฎหมายแล้ว ยังวางตัวอยู่นอกกฎของธรรมชาติ เป็นสิ่งกระตุ้นชั้นดีให้เราหันกลับมาทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศของโลกใบนี้ แต่หากเรายังไม่สำนึกและไม่เริ่มลงมือเปลี่ยนแปลง เราทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มนักล่าสัตว์ ที่ลิดรอนสิทธิของชีวิตอื่นเพียงเพื่อสนองความต้องการของตนเอง