เมื่อญี่ปุ่นเรียกหาเงินเฟ้อ

เมื่อญี่ปุ่นเรียกหาเงินเฟ้อ …Kuroda ประกาศแผนนโยบายการเงินที่เรียกว่า Quantitative and Qualitative Easing หรือ“Q2“ โดยการเพิ่มการซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นเวลาสองปี เพื่อให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสองให้จงได้