Thailand SDGs Forum #3 “รพี สุจริตกุล” : ความยั่งยืนตลาดทุน แค่กฏระเบียบไม่พอ ต้องมี “จิตสำนึกในการปฏิบัติ – Market Force”

Thailand SDGs Forum #3 “รพี สุจริตกุล” : ความยั่งยืนตลาดทุน แค่กฏระเบียบไม่พอ ต้องมี “จิตสำนึกในการปฏิบัติ -Market Force”