แนะนำกัญชา พาเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (และร้านขายเห็ดเมา)

ไม่ใช่ทุกเมืองที่จะหา Coffeeshop หรือ Smartshop ได้ง่ายเท่า Amsterdam บางคนไปเรียน Tilburg ไปเรียน Rotterdam หวังจะพี้เป็นกิจวัตร ก็ใช่ว่าจะหาง่ายเท่าในอัมสเตอร์ดัม นอกจากกัญชาและเห็ดแล้ว ถ้าไม่ได้อยากสูบ ก็มีทางเลือกเป็นขนมหรือของกินดื่มต่าง ๆ หาซื้อได้ทั่วเมือง เช่น ช็อกโกแลต ลูกอม บราวนี่ เจลลี่บีน คุ้กกี้ มัฟฟิ่น หรือชา ใครที่ไฮตั้งแต่หัววัน หลายสถานที่ในอัมสเตอร์ก็เป็นทางเลือกในการเยี่ยมชมที่ดี เช่น Eye Film museum ที่ดูจะออกแบบไว้เพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะ

แนวนโยบายพัฒนาเยาวชน 3 ข้อ

เยาวชนเคลื่อนหน้าไปเรื่อยๆ องค์กร หน่วยงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องนอกจากต้องตามพวกเขาให้ทันแล้ว ยังต้องเข้าใจนิยามของเยาวชนที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาด้วย หากยังไม่เปลี่ยนวิธีการเดิมๆ ที่ใช้มา 30 ปี ไม่มีทางแก้ปัญหาอะไรได้เลย นอกจากดำรงให้ปัญหาเดิมๆ เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบตัวชี้วัด

เปิดผลสำรวจ คนรุ่นใหม่ให้คะแนนผู้ใหญ่และประเทศไทยเท่าไรในปีที่ผ่านมา (ตอนที่ 1)

เปิดผลสำรวจ คนรุ่นใหม่ให้คะแนนผู้ใหญ่และประเทศไทยเท่าไรในปีที่ผ่านมา (ตอนที่ 1)

ข้อเสนอ “การพัฒนาคนรุ่นใหม่” บนความเข้าใจ “วัฒนธรรมเยาวชน”

องค์กรพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่ กลับพบปัญหาร่วมกัน ทั้งจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ช่องว่างระหว่างวัย ความเข้าใจโลกสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ จึงทำให้องค์กรพัฒนาเยาวชนจำนวนไม่น้อยไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้กับสิ่งที่เยาวชนเป็น