ก.ล.ต.แจงกรณี “เปรมชัย กรรณสูต” เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวคุณสมบัติผู้บริหารบจ. พิจารณาที่ “ซื่อสัตย์สุจริต”

ก.ล.ต.แจงกรณี “เปรมชัย กรรณสูต” เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวคุณสมบัติผู้บริหารบจ. พิจารณาที่เน้น “ซื่อสัตย์สุจริต” และความเป็นมืออาชีพ