“40 ปี 14 ตุลา เส้นทางเสรีภาพสื่อไทย”อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ วิพากษ์เสรีภาพสื่อไทยมีมากจนเลอะ และสื่อต้องเลือกเป็นเสรีชนหรือทาส “ทุน”

อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ ประสานเสียง 40 ปี 14 ตุลา ทุนสามานย์ครอบงำสื่อ “เทพชัย” ห่วงทีวีดิจิตอล-สื่อใหม่ ไม่มีเสรีภาพจริง เชื่อมีคนจ้องคุมสื่อเบ็ดเสร็จ ส่วนนักวิชการระบุ ค่าโฆษณารัฐบาล-สปอนเซอร์ ทำให้สื่อยอมบิดเนื้อหา ความน่าเชื่อถือสื่อไทยลดน้อยลง