สามคลื่นลูกใหม่แห่งซาอุดีอาระเบีย ก้าวย่างครั้งสำคัญทางการเมืองและการปกครองที่ไม่อาจมองข้ามได้

นับตั้งแต่เจ้าชายซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอุด เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่แห่งซาอุดีอาระเบียเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พระองค์ได้ทรงปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ของประเทศชนิดแทบจะพลิกฝ่ามือ ทรงปลดพระบรมวงศานุวงศ์รุ่นเก่าที่ยืดกุมอำนาจในราชสำนักและในคณะรัฐมนตรีมาเนิ่นนานออกจากตำแหน่ง แล้วทรงแต่งตั้งคลื่นลูกใหม่สายเลือดใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศแทน ถือเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญทางการเมืองและการปกครองที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญถึง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งมกุฎราชกุมาร รองมกุฎราชกุมาร และรัฐมนตรีต่างประเทศ