“คลิก” Internet Banking เปลี่ยนเงินโอนเป็นเงินออม

วินัยทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงิน หากนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet Banking ก็จะช่วยให้การวางแผนการออมและการลงทุนบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก

อุบายสร้างวินัยการออม: การเงินพฤติกรรม 2.0

อุบายหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากสำหรับการกระตุ้นให้มนุษย์เงินเดือนสะสมเงินออมได้ คือโครงการ “ออมเพิ่มในวันพรุ่ง” (Save More Tomorrow) คิดค้นโดยนักการเงินพฤติกรรมแนวหน้าของโลกสองคน คือ ชโลโม เบนาร์ทซี กับ ริชาร์ด เธเลอร์ นอกจากนี้ข้อค้นพบของการเงินพฤติกรรมยังถูกนำไปประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง