“ปราโมทย์ ไม้กลัด” ตอบโจทย์น้ำแล้ง น้ำท่วมและโครงการ 3.5 แสนล้าน…”รัฐบาลหลงทาง”

“ปราโมทย์ ไม้กลัด”ชื่อนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ทำงานคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องน้ำมากว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มากมาย อาทิ อธิบดีกรมชลประทาน, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ จนปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – งง!! “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ตัดเนื้อหาข่าวกลางรายการ และ คลิป “ครบสองเดือน โชห่วย-โชว์สวย”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – งง!! “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ตัดเนื้อหาข่าวกลางรายการ และ คลิป “ครบสองเดือน โชห่วย โชว์สวย”