โจทย์ท้าทายของ รมว.สธ. คนใหม่ กับสิทธิด้านสุขภาพของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

โจทย์ท้าทายของ รมว.สธ. คนใหม่ กับสิทธิด้านสุขภาพของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ