หากการค้าเสรีดีจริง…ทำไมถึงมีกระแสต่อต้าน

น่าเสียดายที่ ณ เวลานี้นโยบายการค้าเสรีกำลังเป็นแพะรับบาปและตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองในหลายประเทศ ทั้งที่จริงๆ แล้วนโยบายที่ควรจะได้รับความสนใจและถูกพัฒนามากที่สุดคือนโยบายกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ