“ฉลาดบริหารเงิน…สไตล์ชาวพุทธ”กับ “พระไพศาล วิสาโล”…การจัดการเงิน – การจัดการที่ใจ ให้ทรัพย์เป็นบ่าวไม่ใช่นายเรา

“ฉลาดบริหารเงิน…สไตล์ชาวพุทธ”…การจัดการเงิน – การจัดการที่ใจกับพระไพศาล วิสาโล แบบรู้เท่าทันความอยาก รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง

พระไพศาล วิสาโล – ว่ายทวนน้ำ สร้างจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ว่ายทวนน้ำ สร้างจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง….อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่มีจิตวิญญาณเพื่อความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าพอใจในความสำเร็จเมื่อไหร่ ความเปลี่ยนแปลงก็อาจจบสิ้นเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ ต้องใฝ่ศึกษา ต้องคำถามตลอดเวลา
ว่ายทวนน้ำ สร้างจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง…ประการที่สำคัญที่สุดโยงมาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือความเปลี่ยนแปลงภายใน ไม่ว่าจะผลักดันเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางศิลปะ ในทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม ทางการเมือง ก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และมีพลัง และประสบความสำเร็จ มันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายใน