สูตร “อภัยโทษ” แก้สมการขัดแย้ง สู่ก้าวแรกปรองดอง “สำเร็จ หรือ ล้มเหลว” – บทเรียน 10 ประเทศความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน

“โครงการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ” ของสถาบันพระปกเกล้า ได้ “ถอดบทเรียน” การสร้างความปรองดองในต่างประเทศ 10 ประเทศที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย เกาหลีใต้ โคลัมเบีย ชิลี โบลิเวีย โมร็อกโก เยอรมนี รวันดา สหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ) อินโดนีเซีย (อาเจะห์) และแอฟริกาใต้ โดยทั้งหมดเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองภายใน โดยคู่ขัดแย้งหลักคือ “รัฐ” กับ “ประชาชน”