ตื่นเถิดชาวไทย .. นโยบายขายฝัน

นโยบายหาเสียงของนักการเมืองที่เป็นแค่นโยบายขายฝัน ครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงเวลาหรือยังกับการมีบทลงโทษกับแคมเปญโฆษณาหาเสียงเกินจริง หรือปลุกระดมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียศีลธรรม และสร้างความแตกแยกให้กับคนในสังคม?