กรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซช่วงปีใหม่ ความจริงที่ปตท.พูดเพียงครึ่งเดียว

กรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซช่วงปีใหม่ ความจริงที่ปตท.พูดเพียงครึ่งเดียว ขณะที่กฟผ.บรรจุเป็นแผนประจำปีเตรียมรับมือล่วงหน้ามาเป็นปี