เร่งสานฝันคนไทยไร้ตาบอด ทำดีที่สุด เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ล่าสุดมีร่างประกาศการบริหารกองทุนบัตรทอง ปี 2560 ออกมาในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 โดยสปสช.เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหลายรายการ รวมทั้งการผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้เกณฑ์ “วีซ่า” เป็นเกณฑ์รอง (ไม่สำคัญ) ในการจ่ายเงิน นั่นคือถ้าโรงพยาบาลที่ผ่าตัดเพียงแค่แจ้งสรุปรหัสเป็นโรคต้อกระจกที่ตาเกือบบอด สปสช.ก็จะจ่ายค่าผ่าตัดที่สูงกว่าให้ทันที โดยไม่สนใจว่ารายนั้นมี “วีซ่า” หรือไม่

สปสช.โต้ยันไม่ได้ยกเลิกโปรแกรมตาต้อกระจก VISION2020 รอแก้ปัญหาเชิงเทคนิคอ้างไม่ต้องการเพิ่มภาระ รพ. – หมอตาแย้งหวั่นเอื้อรพ.เอกชนเมินคนไข้เคส “วีซ่า”

สปสช.โต้ยันไม่ได้ยกเลิกโปรแกรมตาต้อกระจก VISION2020 รอแก้ปัญหาเชิงเทคนิคอ้างไม่ต้องการเพิ่มภาระ รพ. – หมอตาแย้งหวั่นเอื้อรพ.เอกชนไม่ต้องผ่าคนไข้กรณี “วีซ่า” ต้อกระจกชนิดบอดและชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง