ระบอบคาสโตร “ไม่ว่าแมวสีไหน ก็หนีไม่พ้นต้องขโมยกินปลาย่างเหมือนกัน”

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี ที่ระบอบคาสโตรปกครองคิวบา คิวบาเองก็ยังมีปัญหาคอร์รัปชันไม่ต่างจากประเทศสังคมนิยมหรือประชาธิปไตย เข้าทำนอง “ไม่ว่าแมวสีไหน ก็หนีไม่พ้นต้องขโมยกินปลาย่างเหมือนกัน” (อันนี้ผู้เขียนเปรียบเปรยล้อเลียนวาทะเด็ดของเติ้ง เสี่ยวผิง)