“ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์” ใช้ Thai Gap มาตรฐานล้างพิษ ผัก-ผลไม้ ยกระดับความปลอดภัยสินค้าเกษตรไทย

ผักปลอดสารพิษ-ผลไม้ปลอดสารเคมี คือสุดยอดปราถนาของผู้บริโภคทั้งโลก ตลาดผักสด-ผลไม้ไทย ที่ถูกใส่สารเคมี-พ่นยาฆ่าแมลง จึงถูกปฏิเสธจากลูกค้าและคู่ค้าทุกประเทศ “ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์” คือคนกลางระหว่างผู้บริโภค กับผู้ผลิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เขาตั้งใจผลักดันให้ผัก-ผลไม้ไทย มีระบบล้างพิษระดับมาตรฐานสากล หรือGlobal GAP