กางยอดขาย “Duty Free” 10 ปี 400,000 ล้านบาท แบ่งทอท. 60,000 ล้านบาท – ผลตอบแทน 15-20% สวนทางโลกเฉลี่ย 27%

กางยอดขาย “Duty Free” 10 ปี 400,000 ล้านบาท จ่ายทอท. 60,000 ล้านบาท – ผลตอบแทน 15-20% สวนทางโลกเฉลี่ย 27%