รู้จัก Procurement Watch Inc. (ตอนที่ 2): Yellow Revolution จุดเริ่มต้นความเข้มแข็งของชาวปินอย

การลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจของมาร์กอสในการเหตุการณ์ People Power Revolution เมื่อปี 1986 หรือ Yellow Revolution นั้น เหตุผลประการสำคัญมาจากการที่ชาวปินอยส่วนใหญ่ทนไม่ได้อีกต่อไปที่จะเห็นท่านผู้นำมาร์กอสซึ่งเสพอำนาจยาวนานมากว่า 20 ปี ร่ำรวยมากขึ้นทุกวัน ขณะที่สุภาพสตรีหมายเลข 1 อย่างนางอิเมลด้า มาร์กอส (Imelda Marcos) ก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหรา มีรองเท้าที่เก็บสะสมนับพันคู่ …แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากจนข้นแค้น จนแทบไม่มีอะไรจะกิน