ท่าเรือบ้านโพธิ์ (2) : ตรวจสอบความเชื่อมโยง “อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” กับ “ที เอช นครหลวง” ที่ชาวบ้านร้องก่อมลภาวะ “ฝุ่นมันสำปะหลัง” อำเภอนครหลวง

ตรวจสอบความเชื่อมโยง “อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” กรณีถูกฟ้องร้องที่ท่าเรือบ้านโพธิ์ กับ “ที เอช นครหลวง” ที่ชาวบ้านร้องก่อมลภาวะ “ฝุ่นมันสำปะหลัง” ที่ท่าเรืออำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ (8): ประธานชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า อ.นครหลวง ระบุมีท่าเรือสีแดงแต่ “แค่สร้างความรำคาญ”

ประธานชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า อ.นครหลวง ตอบโจทย์ข้อร้องเรียนชาวบ้าน “แค่เหตุรำคาญ” แจงแก้ปัญหามาตลอด 10 ปี แต่ผู้ประกอบและปริมาณการขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นมาก จึงละเลยการดูแลป้องกัน และมีท่าเรือสีแดง แต่ทำอะไรไม่ได้