โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (10) ชงคลังแก้ประมวลรัษฎากร ปิดทางตั้งคณะบุคคลเลี่ยงภาษี ปัจจุบันมีกว่าหมื่นราย

ชงคลังแก้ประมวลรัษฎากร ปิดทางตั้งคณะบุคคลกว่า 10,000 ราย อาศัยช่องโหว่กฏหหมาย กระจายรายได้ หลบภาษี