ลดดอกเบี้ยทำให้บาทอ่อน: ความจริง vs ความเชื่อ

ในมุมของนโยบายการเงินและบริบททางเศรษฐกิจแล้ว มองไปข้างหน้าการลดดอกเบี้ยนโยบายนั้นมีความเป็นไปได้ถ้าเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการลงทุนเอกชน แต่ถ้าเหตุในการลดนั้นมาจากความต้องการให้บาทอ่อนนั้นคงจะเป็นการ ‘เกาผิดที่คัน’