เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน 2012 โลกเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี” (1)

จับตาเทรนด์ซีเอสอาร์ ปี 2012 เมื่อโลกเคลื่อนสู่ยุคทำดี ได้ดี บริษัทจึงต้องปรับโมเดลธุรกิจสู่ความรับผิดชอบต่อโลก