วิกฤตหนี้ยุโรป ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้

วิกฤตหนี้ยุโรป ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ สภาพที่ถูกรัดทั้งแขนและขา แล้วยุโรปจะออกจากปัญหานี้อย่างไร จะ “break up” หรือ”save up”?