ทรัมป์ vs. ศาล

พฤติกรรมของประธานาธิบดีทรัมป์ จึงเหมือนทรัมป์จะพาสหรัฐฯ ถอยหลังเข้าคลอง ทรัมป์อยากออกคำสั่งอะไรก็ออก และเน้นความสงบเรียบร้อยเป็นคุณค่าที่สำคัญสูงสุด นอกจากนั้น ทรัมป์เองแยกไม่ออกระหว่างเรื่องสาธารณะกับเรื่องส่วนบุคคล มองว่าทุกคนที่วิจารณ์ตัวเขาเป็นศัตรู และที่แย่ยิ่งไปกว่านั้น คือ เมื่อเห็นต่างจากศาล ทรัมป์ไม่วิจารณ์ที่ตัวเหตุผลของศาล แต่กลับไปโจมตีตัวบุคคลว่าผู้พิพากษาไม่ได้เรื่อง ไม่ควรแก่การเชื่อถือ ตั้งตนเป็นศัตรูกับเขาและกับความมั่นคงเรียบร้อยของประเทศ