มหาภัยจาก “ถุงลม”

ไอเดียของ “ถุงลม” ก็คือ ให้มันพองออกเมื่อเกิดการกระแทกขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของรถเพื่อให้เป็นเบาะลมช่วยรับแรงกระแทกอันเกิดจากการที่ร่างกายถูกเหวี่ยงไปข้างหน้า อย่างไรก็ดี หากร่างกายถูกเหวี่ยงไปปะทะก่อนที่ “ถุงลม” พองออกเต็มที่มันก็จะไม่ทำหน้าที่เป็นเบาะ แต่เป็นสิ่งที่พุ่งออกมาปะทะเต็มแรง