ถอดรหัส “ปฏิรูป” บนความขัดแย้ง บทเรียนจากต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ถอดบทเรียนการปฏิรูปในต่างประเทศ โดยกระบวนการที่ประสบความสำเร็จมีหลายแนวทาง “สภาแห่งชาติ-องค์กรสานเสวนา-ห้องปฏิบัติการสังคม” ขณะที่บริบทสังคมไทยอยูในภาวะ “ความขัดแย้งยืดเยื้อ” และสถานการณ์ “ไม่สุกงอม” การเจรจายังไม่เกิด