ข้อพิพาท”กรมศุลฯ-แอมเวย์” (1) : เปิดรายงาน WCO ให้ไทยออกหนังสือรับรอง “จ่ายโบนัสตัวแทน ไม่ต้องเสียภาษี”

เปิดรายงานการประชุม WCO ให้ไทยออกหนังสือรับรอง “แอมเวย์จ่ายโบนัสตัวแทน ไม่ต้องเสียภาษี” เตรียมชงอธิบดีกรมศุลฯยุติคดี