The Science of “ดีได้เเต่อย่าเด่นจะเป็นภัย” : An Experiment on Jealousy, Punishment, and Other People’s Incomes

งานของเเอนดรูย์เเละเเดเนี่ยวชิ้นนี้ทำให้ผมเริ่มมาสนใจในทฤษฎีของ interdependent utility ที่ว่าอรรถประโยชน์หรือความสุขของคนนั้นไม่ได้ขึ้นตรงอยู่กับเเค่สิ่งที่เรามีเเต่เป็นฟังก์ชันของสิ่งที่คนรอบข้างของเรามีด้วย ซึ่งการที่คนเรามี interdepedent utility ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้คนเราเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ทำให้คนที่มีฐานะดีกว่าตกเราลงมาเท่าๆกันกับเราถ้าเรามีโอกาสที่จะทำ อย่างเช่น การจ่ายเงินของตัวเองเพื่อเเลกกันกับการ”เผา”เงินของคนอื่น