“คณิต ณ นคร” เสนอ “ยิ่งลักษณ์” ทบทวนระเบียบสำนักนายกฯ ใช้งบ7,700 ล้าน ตั้งกองทุนสตรีไม่เหมาะสม

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ค้านการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้ ไม่เหมาะสม เห็นแย้งและเสนอแนะให้ “ยิ่งลักษณ์” ทบทวน พร้อมเปิดข้อเปรียบเทียบร่างพ.ร.บ. 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกัน