“วิไลพร – ธนชาติ” ถอดบทเรียนสึนามิญี่ปุ่นถึงบทเรียนไทย…แผนภัยพิบัติแห่งชาติ!

“วิไลพร – ธนชาติ” ถอดบทเรียนสึนามิญี่ปุ่นถึงบทเรียนไทย …แผนภัยพิบัติแห่งชาติ