เสียงสะท้อนสัมมนาวิชาการฯ ธปท. ครั้งที่ 13 จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง (4): “ปรีดิยาธร-ณรงค์ชัย-ธีระชัย” ยืนข้าง ธปท. ทุกเรื่อง

“ปรีดิยาธร-ณรงค์ชัย-ธีระชัย” หนุน ธปท. ดูแลทั้งนโยบายดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความผันผวน ดูแลภาคเศรษฐกิจจริง ไม่ห่วงผลขาดทุน แต่ต้องสื่อสารให้สาธารณะชนเข้าใจ พร้อมคาดหวังให้แบงก์ชาติเป็นที่พึ่งประชาชนด้านเศรษฐกิจการเงิน