รายงานกลุ่ม Eurasia Group ความเสี่ยงสูงสุด 10 อันดับของโลก ปี 2018

รายงานกลุ่ม Eurasia Group ความเสี่ยงสูงสุด 10 อันดับของโลก ปี 2018 โดยอธิบายว่า 2018 ไม่ใช่ปีที่เราจะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ปกติ แม้ตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้น เศรษฐกิจไม่ได้เลวร้าย แต่ประชาชนเกิดการแบ่งแยก รัฐบาลต่างๆ ไม่ได้พยายามอะไรมากที่จะทำหน้าที่ปกครองประเทศ ระเบียบของโลกเราเริ่มแตกตัวเป็นส่วนๆ ระบอบประชาธิปไตยเสรีมีความชอบธรรมน้อยลง ปัญหาโครงสร้างต่างๆ ยังไม่มีการแก้ไข ผู้นำของประเทศที่เข้มแข็งมากสุดไม่สนใจเรื่องประชาสัมคมหรือค่านิยมร่วม หากจะมีวิกฤติทางภูมิศาสตร์การเมืองในปี 2018 จะรุนแรงคล้ายๆ กับวิกฤติการเงินปี 2008