“คมนาคม-ท่องเที่ยว” ตั้งคณะกรรมการร่วมบูรณาการงาน 2 กระทรวง ส่งเสริมท่องเที่ยว – เตรียมตรวจสนามบินอาหารแพงพรุ่งนี้

“คมนาคม-ท่องเที่ยว” ตั้งคณะกรรมการร่วมบูรณาการงาน 2 กระทรวง ส่งเสริมท่องเที่ยว – เตรียมตรวจสนามบินอาหารแพงพรุ่งนี้