“วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่า ธปท. แนะเกาะติดบริบทใหม่ของโลก VUCA “ต้องทำความคิดให้ถูก – มองให้ออก – ตามให้ทัน”

“วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่า ธปท. เกาะติดบริบทใหม่ของโลก VUCA “ต้องทำความคิดให้ถูก – มองให้ออก – ตามให้ทัน”