CPI 2017 ติดตามสถานการณ์ความโปร่งใสปีล่าสุด

สถานการณ์ความโปร่งใสในภูมิภาคเราก็ยังเหมือนเดิม สิงคโปร์ยังครองความเป็นเจ้าด้านนี้…มาเลเซีย “แย่ลง” …บรูไนและติมอร์ เลสเต เป็น “ม้ามืด” …ไทยดีขึ้นมา 2 คะแนน… อินโดนีเซียดูจะแผ่วไปบ้าง…เวียดนามดีขึ้น…